Hajós Alfréd Általános Iskola
Pesterzsébet
1203 Budapest, Lajtha László u. 5-7.
Web: http://www.pesterzsebetihajos.hu | E-mail: info__kukac__pesterzsebetihajos.hu | Telefon: 284-4866 | Fax: 421-5167

AKTUALITÁSOK, HÍREK

TÁNCOS PÁLYÁZAT

SZÉPKIEJTÉSI VERSENY

Színes diploma pedagógusoknak

Színes diploma pedagógusoknak

 

Pesterzsébet Önkormányzata 2019-ben is megemlékezik a jubiláló pedagógusokról.

A díszoklevelet azok a nyugdíjas pedagógusok igényelhetik, akik ebben az évben szerzik meg erre a jogosultságot.

 

A kérelmet 2019. március 5-ig lehet benyújtani, a díszoklevelet a kerületi pedagógusnapi ünnepségen vehetik át a jubilálók.

 

A következő díszoklevél adományozható:

Arany oklevél:           50 éve végzettek részére

Gyémánt oklevél:      60 éve végzettek részére

Vas oklevél:               65 éve végzettek részére

Rubin oklevél:           70 éve végzettek részére

Gránit oklevél:           75 éve végzettek részére

 

A benyújtáshoz szükséges iratok:

 

  1. Önéletrajz, mely a személyes adatokon (név/születési név is/, születési év, idő, hely, személyi igazolvány száma, személyi szám, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), adóazonosító szám, bankszámlaszám, pesterzsébeti állandó lakcím, telefonszám, egy közeli hozzátartozó neve és telefonszáma) túl tartalmazza a pedagóguspálya leírását (munkahelyek, beosztások felsorolása, kitüntetések, elismerések feltüntetése).
  2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak másolata.
  3. Szolgálati időt igazoló okirat (a pedagóguspályán eltöltött 25-30 év munkaviszony).

 

Gyémánt, Vas, Rubin oklevél esetében:

  1. A fentieken kívül a megelőző díszoklevél bemutatása is szükséges!!!

 

A kérelmek benyújtása 2019. március 5-ig, postai úton vagy személyesen történhet az alábbi címre:

Pesterzsébet Önkormányzatának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. földiszint 12).

 

Pesterzsébet Önkormányzata a birtokába jutott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (GDPR rendelet) összhangban kezeli.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további részleteket az Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója tartalmaz, mely a honlapján (www.pesterzsebet.hu) is elérhető. Ezen felül további felvilágosítással az Önkormányzat adatvédelmi tisztviselője (dr. Mezősi Tímea; email: adatvedelem@pesterzsebet.hu) tud szolgálni.

 

 

Birkás Imre emlékére

ALAPÍTVÁNYI BÁL

ebédbefizetés márciusra

Egy átlagos nap a Hajósban

Hogy milyen a Hajósban egy átlagos nap? Megmutatják a gyerekek! 
Jó szórakozást kívánunk! A forgatásért köszönet Schneiker Ádám  testnevelő tanárnak.

https://www.youtube.com/watch?v=2S57jcpj_4w&feature=share

SZELLEMI OLIMPIAI VETÉLKEDŐ

Jól szurkoltunk, a mi Hajónk, azaz Hajósunk második helyen futott be a célba, Bene Miklós, Fábián Barna, Katona Márton és Terényi Brúnó 6. a osztályos matrózok (és Schneiker Ádám kapitány) egyetlen fránya pontocskával lemaradva végzett a második helyen a gödöllői Hajós napi szellemi olimpiai vetélkedőn! Szép volt fiúk, büszkék vagyunk rátok!

FÓRUM LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK SZÁMÁRA

alapítványi bál

Tisztelt Szülők, Támogatók!

 

Az idén huszonegyedik alkalommal rendezzük meg a Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola " Alma Mater " Alapítványának bálját 2019. február 23-án (szombat) 19,00 órai kezdettel.

 

A bál célja idén is, hogy a befolyt bevételekből és felajánlásokból az iskola által szervezett tanórán kívüli programokon való részvételhez (utazási költség, belépő jegyek), valamint az osztálykirándulások költségeihez, informatikai eszközök vásárlásához járuljunk hozzá.

 

A tavalyi évben, köszönhetően a támogatásoknak és a báli bevételnek, 236.000 Ft segítette elképzeléseinket. Köszönjük önzetlen felajánlásukat!

 

E célok megvalósítása érdekében, és a sikeres bál lebonyolításához kérjük az Önök segítségét, támogatását.

 

Azokat a személyeket vagy vállalkozókat, illetve cégeket, akik 5000 Ft-nál nagyobb összeggel járulnak hozzá céljaink megvalósulásához, a bálon közzé tesszük nevüket, mint

 

" A bál támogatói ".

 

Bevételeinket növelné a tombolából befolyt összeg is, melyhez szintén bármilyen jellegű felajánlásokat szívesen fogadunk, illetve a titkári irodában vásárolhatók 1.000 Ft értékű támogatói jegyek.

A támogatási szándékukat 2019. február 13-ig jelezni szíveskedjenek, a felajánlott összeget a titkári irodában kérem adják le, vagy a természetbeni juttatást (pl. tombolához tárgyjutalmat, egyéb tárgyakat) február 18-ig kérem, juttassák el az iskolába.

 

Jegyek rendelhetők és vásárolhatók a titkári irodában február 15-ig (péntek) 4.000 Ft-ért!

 

Kérem, hogy a bálon való részvételükkel is támogassák elképzeléseinket!

 

Várva az Ön és Önök segítségét, egy együtt eltöltött hangulatos este reményében!

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

B u d a p e s t, 2019. január 08.                                                                                                             

             Tisztelettel:

                                                                  

 

                                                                                                                       Őrfi Krisztina

                                                                                                                           igazgató