Hajós Alfréd Általános Iskola
Pesterzsébet
1203 Budapest, Lajtha László u. 5-7.
Web: http://www.pesterzsebetihajos.hu | E-mail: info__kukac__pesterzsebetihajos.hu | Telefon: 284-4866 | Fax: 421-5167

AKTUALITÁSOK, HÍREK

Internet

InternetInternet

SISI versmondó verseny

Kréta elektronizálása

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a gyorsabb és papírtakarékosabb ügyintézés érdekében a KRÉTA rendszerben a kijelölt köznevelési intézményekben bevezetésre kerül a Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-Egyesítése és Elektronizálása (KAFFEE) KÖFOP kiemelt projekt a Klebelsberg Központ vezetésével. Ezáltal az alábbi 12 ügyet lehet online intézni:

-        Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,

-        Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,

-        Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,

-        Vendégtanulói jogviszony bejelentése,

-        Kiiratkoztatás a köznevelésből,

-        Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,

-        Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,

-        Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,

-        Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,

-        Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,

-        Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

A mi iskolánkban is rendelkezésre áll ez a lehetőség. Az ügyintézéshez a megszokott módon, gondviselői (nem tanulói!)[1] azonosítóval kell belépni a KRÉTA rendszerbe, és ott a menüsorban az e-ügyintézésre kattintani. Sajnos telefonos applikációval egyelőre nem működik, csak számítógépről.

Az alábbi linken további információkat találnak:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/info

Az alábbi linken pedig további dokumentumok érhetők el: ezek a folyamatok e-learning tananyagai, a felhasználói kézikönyvek és segédletek:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageld=17760533

Kérdéseikkel a KRÉTA ügyfélszolgálathoz tudnak fordulni, az ugyfelszolgalat__kukac__ekreta.hu e-mail címen.

 

Kérem, hogy ismerkedjenek a felülettel, ami számunkra is újdonság még, nekünk is tanulnunk kell.

 

B u d a p e s t, 2018. november 12.

 

 

                                                                                                          Őrfi Krisztina

                                                                                                       intézményvezető

[1] A gondviselői azonosító, ha a gyerek OM számából van képezve, akkor a 11 számjegy után folyamatosan írt G01, G02 stb. (gondviselő 1, gondviselő 2 stb. rövidítése), azaz 11111111111G01 formátumú. Ha a gyerek Neptun-kódjából van képezve, akkor egy hatjegyű, számokból és betűkből álló felhasználónév.

VÁLTÓVERSENY

HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT

Határtalanul 2018

Székelyföldi tudósaink– a Bolyaiak útján

 

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt HATÁRTALANUL pályázat keretében iskolánk 44 hetedik és néhány nyolcadik osztályos diákja, valamint négy pedagógusa október 1. és 4. között egy erdélyi utazáson vehetett részt. A négy nap alatt tartalmas, színes programokon ismerkedtek a diákok és az őket kísérő pedagógusok Erdély csodáival.

A tanulmányi kirándulás témája és tematikája az általános iskola felső tagozatán tanult tananyagokhoz szorosan kapcsolódott, és mindent bemutatott, ami az egyes tantárgyakban Erdéllyel kapcsolatban tananyag. A gyerekek megismerhettek híres történelmi személyeket és történelmi események helyszíneit, nevezetes írókat, költőket, híres matematikusokat, valamint építészeti korokat, műemlékeket és természeti szépségeket.

Miután kiderült, hogy a pályázatunk nyert, a gyerekek és a szülők gyűjtésbe kezdtek, hogy megajándékozhassák annak a gyermekotthonnak a lakóit, amelyet az út során felkerestünk.

Az indulást megelőző hetekben a diákok földrajz, irodalom, történelem, fizika, matematika és énekórán ismerkedtek Erdély történelmével, kultúrájával és természeti szépségeivel, illetve beszélgettek az erdélyi magyarság sorsáról. Szeptember 26-án előkészítő foglalkozásra került sor, melyen a résztvevő diákok PPT bemutatókat láthattak Erdély kulturális örökségéből, természeti csodáiból, valamint előadásokat hallgathattak a pályázat történetéről, a viselkedés szabályairól, a határon túli magyarok számáról.

TOVÁBBI RÉSZLETEK A LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMBAN!

Szociális támogatás

Pesterzsébet Önkormányzata a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok számára szociális tanulmányi támogatás nyújt az alábbiak szerint:

  1. 5-8. évfolyamon 4,5-ös tanulmányi átlagot elérő,
  2. 9-12. évfolyamon 4,2-es tanulmányi átlagot elérő, a 20. életévét be nem töltött tanulónak,

    feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 78.375,-Ft-ot, az egyedül nevelt, 3 vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő tanuló esetén pedig a 85.500,-Ft-ot.

    A támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi évre vonatkozó bizonyítványban rögzített tanulmányi átlageredmény alapján kerül megállapításra.

    A támogatás összege 35.000,-Ft. 

A támogatásról további információ a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán, valamint a www.pesterzsebet.hu honlapon érhető el.

 

                    Schmidtné Buda Andrea
                         osztályvezető
Közművelődési,Egészségügyi és Szociális Osztály

KERÜLETI HELYESÍRÁSI VERSENY

SNI SZÉPÍRÓ VERSENY

SNI SZÉPÍRÓ VERSENYSNI SZÉPÍRÓ VERSENY

KERÜLETI ÉNEKVERSENY

Versmondó verseny 2. évfolyam